Hogy szolgálnak bennünket gondolataink?

Gondolataink a tudatunk termékei. Amilyen módon és minőségben kapcsolódik tudatunk a saját szellemiségünkhöz, olyan minőségűnek érzékeljük gondolatainkat. Ahhoz, hogy gondolat foganjon, átalakító műszerre van szükség. Ez az agy. Egy adó-vevő, de leginkább fogadó készülék. Az anyagon és formán kívüli társkészüléke a tudat.

Miért mondjuk, hogy fontos a pozitív gondolat? Mert az agy képezhető, tanítható. Ha módszeresen képezzük, új szinapszis kapcsolatok jönnek benne létre. Ezen új kapcsolatokkal ez a hardware képes új programokat futtatni. Amikor a tudatunkat pozitív – számunkra kedvező – tartalommal töltjük meg, akkor ugyanazon pillanatban agyunkat is kondicionáljuk egyben. A kondicionálás abban mutatkozik meg, hogy a tudatot képessé tesszük a finomabb rezgésből álló információ fogadására. Szükséges fejleszteni, finomítani ahhoz, hogy a tiszta információt közvetítse az értelmező központ, azaz az agy számára.

Minden egyes programmal, ami nem szolgálja életünket, létezésünket, egyfajta negatív szűrőt teszünk tudatunkra. Tekintve, hogy a tudat hidat képez szellemiségünk és fizikai testünk között, óriási szerepe van annak, hogy tisztán tartsuk. Felső, Benső énünk a tiszta információt közvetíti az Univerzum és köztünk, a Világmindenség és köztünk.

Ez a kristálytiszta, égi forrás, isteni létező, örök energia minden pillanatban és mindenhol – valamint tértől és időtől függetlenül – jelen van, szellemiségünk számára elérhető. Tudatunk számára abban az esetben férhető hozzá kristálytiszta formában, ha a tudat is tiszta és képes fogadni. A világos, nyílt tudat mentes a negatív programoktól – olyan fizikai, érzelmi behatásoktól, berögződésektől, tudatos vagy tudat alatti rejtett mintáktól, amelyek nem szolgálják fizikai, lelki egészségünket.

Fontos tehát a tudati munka, az elme csiszolása, a fogadó műszer finomítása. Fontos az érzelmi munka, a lélektest simítása, letisztítása. És fontos a fizikai test állapotának jó minőségű fenntartása, hogy alkalmas legyen kellő ideig végrehajtani szellemi, gondolati parancsainkat.

A tiszta információra úgy van szüksége tudatunknak, mint sejtjeinknek a vízre. Lételeme. Így a tiszta információ szabad áramlása határoz meg mindent, ami a továbbiakban történik velünk.

De miért fontos a tiszta információ?

Minden sejtünk fogantatásunk pillanatától kezdve az isteni szeretetet, az égi tiszta forrást, a teremtő tiszta információt őrzi. Sejtjeink ebből születnek. Fejlődésük során veszik magukhoz a többit, amely lehet kedvező vagy kedvezőtlen hatás. De sejtjeink mindig őrzik a tiszta igazságot, ismerik és tudják az Univerzum törvényeit, annak működési elvét és rendszerét, melynek minden sejtünk szerves, élő része.

Amikor fizikai testünk vagy lelkünk sérülést szenved vagy korlátokba ütközik, mindig hoz egy döntést, egy megoldási javaslatot, és azt az élménnyel együtt eltárolja. Tudatos vagy tudat alatti raktározás, a cél szempontjából lényegtelen.

A lényeg, hogy amikor a szellemiségünk tudja mi igaz, s mi az, ami hamis, a lélek tudja, érzi mi az, ami helyes, s mi az, ami helytelen, és mi ennek ellenére olyat teszünk, ami helytelen vagy nem tesszük azt, ami helyes, olyat gondolunk, kommunikálunk, adunk át, ami hamis, s az igazat visszatartjuk, akkor sejtjeink kiáltani kezdenek. Ők mindig pontosan érzékelik az igazságot és jeleznek. Segélykiáltásuk figyelmen kívül hagyása lelki és fizikai szintű torzuláshoz, folytatólagos figyelmen kívül hagyásuk pedig betegséghez vezet.

Így amennyiben szeretnénk, hogy fizikai testünk ép lélekkel, számunkra értelmes érzelmi értékekkel szolgálja a földi létezésben töltött időnket, úgy szükségessé válik a szív és a fej alapszabályának követése: Tedd, ami helyes, fejezd ki, ami igaz! Hagyd el, ami helytelen és semmisítsd meg a hamisat!

Az érzelemmunka és testünk gondozása következtében pedig tisztul a tudatunk bekoszolódott szűrőrendszere és fogadóképessé válik a tiszta igazságra.

Mennyivel méltóbb ezen csatornán át megélnünk, értelmeznünk, tudnunk az igazat, mint sérülések, esetleg betegségek tanításai által. Ez egy magas minőségű állapot, melyben az ember a saját tudatát fényesíti, ezzel saját humán életét emeli az emberi minőség legmagasabb mérhető szintjére.

A bennünket szolgáló gondolatok – amelyek szerint nyilvánulunk meg, kommunikálunk és élünk – a legfelsőbb igazsághoz való kapcsolatunkat építik. Szolgáló, jó gondolatokkal élni és létezni, azt kimondani és a szerint cselekedni azt jelenti, hogy az ember rajta van a saját egyenes oszlopán, ami összeköti az ő létét az éggel és a földdel, egyetemlegesen összeolvad velük. A pozitív, vagyis a bennünket szolgáló gondolatok tehát hozzásegítenek ahhoz az élethez, ami nekünk való, ami igazán a miénk. Ezzel segítjük saját magunkat úton maradni.

kép: www.othonfa.hu